on Jan 7th, 2010PUBLIKACIJOS

MOKSLINIŲ PUBLIKACIJŲ SĄRAŠAS

1.Danišauskas G. Teisinės paslaugos samprata // Jurisprudencija: mokslo darbai.- Vilnius: Lietuvos teisės akademija. 1999.T. 13(5).P.132-138.
2. Danišauskas G. Teisinės paslaugos iliuzija normistinėje (etatistinėje)teisėje // Jurisprudencija: mokslo darbai.- Vilnius: Lietuvos teisės universitetas. 2000.T. 16(8).P.16-21.
3. Danišauskas G. Teisinis įstatymas –policijos ir visuomenės teisinių paslaugų plėtros (radimosi) garantas // Jurisprudencija: mokslo darbai.- Vilnius: Lietuvos teisės universitetas. 2001.T. 21(13).P.7-14.
4. Danišauskas G. Policijos prevencinė veikla – jos teisinio paslaugavimo visuomenei turinio elementas // Jurisprudencija: mokslo darbai.- Vilnius: Lietuvos teisės universitetas. 2002.T.31(23).P.46-53.
5. Danišauskas G. Prigimtinių žmogaus teisių įtvirtinimas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje – pažangi bendrosios kultūros dalis // Jurisprudencija: mokslo darbai.- Vilnius: Lietuvos teisės universitetas. 2002.T.32(24).P.65-72.
6. Danišauskas G. Rinkos ekonomikos principų taikymo policijos veikloje galimybės ir ribos // Jurisprudencija: mokslo darbai.- Vilnius: Lietuvos teisės universitetas. 2002.T.34(26).P.79-86.
7. Danišauskas G. Teisinės valstybės sampratos ypatumai // Jurisprudencija: mokslo darbai.- Vilnius: Lietuvos teisės universitetas. 2004.T. 47(39).P.5-13.
8. Danišauskas G. Teisiniai viešųjų policijos paslaugų privatizavimo aspektai
// Jurisprudencija: mokslo darbai.- Vilnius: Lietuvos teisės universitetas. 2004.T. 63 (55).P.111-116.{ paskelbtas 2005 metais}.
9. Danišauskas G. The Concept of ‘The Rule of Law State’ and Indeterminacy of its Conception. First year in the European union: current legal issues. Proceedings of the international conference 29-30 April 2005. Riga, 2005 ISBN 9984.
10. Доц. док. Гинтаутас Данишаускас КОНЦЕПЦИЯ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА И ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. CT. 131-142. Social Sciences Bulletin, Daugavpils Universitate 2005 1(2) ISSN 1691-1881.
11. Danišauskas G. The relationship of police service with protection of human property and other rights. 7 th International Scientific Conference. Property, encumbrances on property: problems, solutions and opportunities. Riga 2 June 2006.
12. Danišauskas G. The relationship of police and private security forces in protection of property and other human rights. International scientific conference “Police education Latvia and Europe”. Riga 2006.
13. Danišauskas G. The Lithuanian system of law enforcement institutions. Administrativa un kriminala justicija. Latvijas Policijas akademijas zinatniski teoretisks žurnals. Riga 2009 Nr.2(47). P.100-110. IBAN konts LV08TREL2140020140000.
14. Danišauskas G. Teisėsaugos funkcijas vykdančių institucijų rūšys bei teismo vieta šioje sistemoje // Socialinių mokslų studijos: mokslo darbai.-Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. 2009.T.3(3).P.289-303.

Šiuo metu komentarai draudžiami.