on Oct 24th, 2007CV

G Y V E N I M O   A P R A Š Y M A S

 

 

 

      Gintautas Danišauskas yra baigęs Vilniaus universiteto Teisės fakultetą. Nuo  2001 m. yra Lietuvos teisės universiteto socialinių mokslų daktaras. 2007 m. jam suteiktas Mykolo Romerio universiteto docento vardas.

      Universitetinė veikla prasidėjo nuo 1997 metų. 1997-02-03 – Lietuvos policijos akademijos Personalo skyriaus viršininkas, 1997-09-01 Lietuvos teisės universiteto Administracinės teisės katedros asistentas, 1997-10-15 Lietuvos teisės universiteto doktorantas, 2001-12-27- Lietuvos teisės universitete apginta daktaro disertacija „Teisinė paslauga policijos veikloje: probleminė lyginamoji analizė“, 2002-06-26 – Lietuvos teisės universiteto Administracinės teisės katedros lektorius, 2003-07-01 –Administracinės teisės katedros docento pareigos, 2006-07-10 – Mykolo Romerio universiteto, Teisės fakulteto Baudžiamojo proceso katedros docento pareigos. 2007 02 06 Baudžiamojo proceso katedros docentas. Doc. dr. Gintautas Danišauskas nuo 1997- 09- 01  iki  2006-09-01 dėstė Mykolo Romerio universiteto studentams „ Lietuvos administracinė teisė“, o pastaruosius keturis metus, „Lietuvos administracinio proceso teorija ir praktika“ disciplinas. Nuo 2006-09-01 iki dabar doc. dr. Gintautas Danišauskas dėsto „ Lietuvos teisėsaugos institucijų“ discipliną.             

Šiuo metu komentarai draudžiami.